Rezultate asteptate

  • CreEi??terea suprafeEi??ei active a sitului RAMSAR 1074, Ai??n perioadele cu deficit hidric (uneori se manifestA? concomitent ani fA?rA? inundaEi??ii + coborA?re a pA?nzei freatice + lipsA? precipitaEi??ii) prin construcEi??ia unor stA?vilare, pentru complexul lacustru, ce totalizeazA? 837 ha luciu de apA?.
  • Realizarea de lucrA?ri de reabilitare hidrologicA? complexe (construirea de stA?vilare + decolmatarea unor conexiuni dintre privaluri Ei??i lacuri + defriEi??area vegetaEi??iei forestiere ce a invadat biotopul acvatic) a habitatelor acvatice degradate din ostrovul Fundu Mare, la nivelul unei valori de 000 ai??i?? alocate prin prezentul proiect conform Devizului de lucrA?ri minimale
  • Realizarea unui proiect hidrotehnic global pentru lucrA?ri complexe de reabilitare hidrologicA? pe care le estimatA?m Ai??n prezent la o valoare de 25 ai??i?? 35 mil. ai??i??, singurul mod de abordare managerialA? care poate garanta Ai??n viitor ameliorarea tendinEi??ei de degradare Ei??i conservarea capitalului natural oferit de complexul de ecosisteme acvatice Ei??i terestre din ostrovul Fundu Mare
  • CreEi??terea evidentA? a populaEi??iilor celor 23 de specii de interes comunitar (9 specii de peEi??ti ce se regA?sesc pe Anexele II Ei??i V a Directivei 92/43/CCE ai??zHabitate, FlorA? Ei??i FaunA?ai??? Ei??i 14 specii de pA?sA?ri Ai??nscrise pe Anexa I a Directivei ai??zPA?sA?riai??? ai??i?? 79/409/CCE) considerate specii fanion Ai??n cadrul proiectului (Ei??intA? a cercetA?rilor Ei??i mA?surilor de management reabilitarea hidrologicA? a habitatului), de interes comunitar Ai??ntrai??i??o perioadA? de 5 ani dupA? finalizarea proiectului.
  • Aplicarea unei tehnici inedite la nivel mondial de culegere a datelor din teren Ei??i de monitorizare a evoluEi??iei parametrilor hidroai??i??geomorfologici, a avifaunei, a ihtiofaunei AYi a vegetaEi??iei terestre Ei??i acvatice fA?rA? intervenEi??ie intrinsecA? umanA?, fapt ce reprezintA? o nA?zuinEi??A? de Ai??nEi??eles pentru orice zonA? de protecEi??ie integralA? din cadrul unei arii naturale protejate, aEi??a cum este zona vizatA? Ai??n proiect.
  • Realizarea unui valoros schimb de expertizA? Ai??ntre specialiEi??tii din RomA?nia Ei??i Norvegia cu privire la:

– metode expeditive de studiu Ai??n domeniile: dinamicii hidroai??i??geomorfologice, ornitologiei, ihtiologiei Ei??i vegetaEi??iei terestre Ei??i acvatice

– modelarea tendinEi??elor Ai??n complexele de ecosisteme acvatice Ei??i terestre,

– metode de stabilire a scenariilor de restaurare ecologicA? urmate de validarea mA?surilor optime de adoptat Ei??i

– principii generale de management adaptiv Ei??i integrat aplicabile Ai??n situiaEi??ii similare cu cea din ostrovul Fundu Mare.


Aug 3, 2015 | Scris de | Comments Off on Rezultate asteptate