Parteneri

Beneficiar / Promotor:

1Obiectul principal de activitate al Ad.PNai??i??BmB este administrarea ariilor naturale protejate, Ei??i anume asigurarea protecEi??iei Ei??i conservA?rii biodiversitA?Ei??ii Ai??n PNai??i??BmB, ce se realizeazA? prin activitati de paza, conEi??tientizare Ei??i educaEi??ie ecologica, monitorizare a biodiversitaEi??ii, ecoturism etc. Un grup important de activitA?Ei??i reglementate prin HG.538/2011 se regA?sesc Ai??n obiectivul tactic ai??zReconstrucEi??ia ecologicA? ecosistemelor degradate din Balta MicA? a BrA?ileiai???.

Parteneri:

  1. FundaEi??ia pentru Cercetare E?tiinEi??ificA? Ei??i IndustrialA? (SINTEF) ai??i?? Norvegia

2SINTEF este cea mai mare organizaEi??ie independentA? de cercetare din Scandinavia Ei??i se bazeazA? pe cercetare multiai??i??disciplinarA?. Dispune de o expertizA? internaEi??ionalA? de cel mai Ai??nalt nivel, Ai??n tehnologie, medicinA? Ei??i Ei??tiinEi??e sociale. Echipa ce participA? Ai??n proiect este specializatA? pe probleme de hidrologie, ecoai??i??hidraulicA?, precum Ei??i pe aspecte de mediu.

  1. Universitatea NorvegianA? de StiinEi??e si Tehnologie (NTNU) ai??i?? Norvegia

5Universitatea NorvegianA? de E?tiinEi??A? Ei??i Tehnologie (2 laureaEi??i ai Premiului Nobel pentru Chimie Ai??n 2014) are o experienEi??A? Ai??ndelungatA? de mai mulEi??i ani Ai??n problemele hidraulice Ei??i morfologice ce apar pe cursurile de apA?, in managementul bazinelor hidrografice Ei??i controlul cursurilor de apa, Ai??n ceea ce priveEi??te diversele consecinEi??e asupra mediului natural. NTNU este principala instituEi??ie din Norvegia Ai??n ceea ce priveEi??te pregA?tirea Ei??i educarea viitorilor ingineri AYi oameni de AYtiinA?A? ai naA?iunii, cu un buget anual de 5,6Ai??miliarde NOK, garantat de guvern

  1. Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii (NINA) ai??i?? Norvegia

3NINA e instituA?ia cea mai importantA? Ai??n Norvegia Ai??n domeniul cercetA?rii ecologice aplicate. FatA? de momentul infiintarii (1988), au mai rA?mas doar cA?teva domenii unde cercetA?torii NINA sA? nu se fi implicat. CercetA?torii NINA lucreazA? cu o gamA? larga de specii dintrai??i??o diversitate de ecosisteme, folosind instrumente de cercetare interai??i??disciplinare. NINA este capabilA? sA? aducA? Ai??n proiect cercetA?tori cu o experienA?A? largA? Ai??n domeniul ecologiei, atA?t la nivelul populaEi??iilor genetice, cA?t AYi al speciilor, mergA?nd pA?nA? la nivelul ecosistemelor AYi peisagistic, atA?t pentru medii terestre, cA?t AYi acvatice.

  1. Universitatea ai??zDunA?rea de Josai??? GalaEi??i (UDJG) ai??i?? RomA?nia

4UDJG este cea mai mare Ei??i cea mai importantA? instituEi??ie de Ai??nvA?Ei??A?mA?nt superior de stat din sudai??i??estul RomA?niei (aprox. 18.000 studenEi??i studiazA? Ai??n 15 facultA?Ei??i). AZn urma acreditA?rii periodice ARACIS, a fost declaratA? ca avA?nd ai??zgrad de Ai??ncredere ridicata” la evaluarile periodice din in 2008 Ei??i 2013. Pe lA?ngA? activitA?Ei??ile didactice traditionale, UDJG desfA?Ei??oarA? activitA?Ei??i de cercetare Ei??tiinEi??ificA?. AZn cadrul acestui proiect, UDJG este implicatA? Ai??n realizarea condiEi??iilor tehnice necesare achiziA?iei de date Ei??i deAi??prelucrare a lor, producA?nd hA?rEi??i 3D ale suprafeEi??ei solului Ei??i (prin batimetrie) a fundului apei (Ai??n DunA?re, lacuri Ei??i Ai??n canale).


Aug 3, 2015 | Scris de | Comments Off on Parteneri