Granturi SEE

SpaA?iul Economic European (SEE) a fost creat Ai??n 1994, ca o zonA? de Liber Schimb Ai??ntre Comunitatea EuropeanA? (CE) AYi AsociaA?ia EuropeanA? a Liberului Schimb (AELS).

SEE reuneAYte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) AYi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda AYi Liechtenstein), Ai??ntr-o piaA?A? internA? bazatA? pe libera circulaA?ie a mA?rfurilor, persoanelor, serviciilor AYi capitalurilor.

La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul Ai??ntre Uniunea EuropeanA? AYi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda AYi Liechtenstein), pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 cu privire la asistenA?a nerambursabilA? acordatA? de acesta Ai??n perioada 2009-2014.

Prin acest mecanism, RomA?nia urmeazA? sA? beneficieze de o asistenA?A? financiarA? totalA? de 190,75 milioane Euro.

Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 Ai??AYi propune sA? contribuie la reducerea disparitA?A?ilor economice AYi sociale din SpaA?iul Economic European AYi la consolidarea relaA?iilor de cooperare Ai??ntre Statele Donatoare AYi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Domeniile finantate in cadrul acestui Mecanism Financiar sunt detaliate in rubrica de “Programe finanEi??ate”.

Astfel, Ai??n urma procesului de negociere ce a avut loc Ai??ntre RomA?nia AYi statul donator Ai??n perioada octombrie 2011 ai??i?? ianuarie 2012, au fost concluzionate prevederile Memorandumului de AZnA?elegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, document ce stabileAYte cadrul de cooperare AYi permite implementarea eficientA? a asistenA?ei financiare acordate.

AZn acest sens, Memorandumul de AZnA?elegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 stabileAYte entitA?A?ile naA?ionale implicate Ai??n implementarea Mecanismului Financiar SEE pentru perioada 2009-2014 AYi funcA?iile acestora Ai??n cadrul sistemului naA?ional de management AYi control (Anexa A), precum AYi cadrul de implementare (Anexa B) ce specificA? lista sectoarelor prioritare AYi alocarea financiarA? acordatA? prin intermediul Mecanismului Financiar SEE Ai??n perioada 2009-2014, identificarea programelor aprobate pentru finanA?are cu principalele obiective si rezultate aAYteptate, identificarea Operatorilor de Program, precum AYi proiectele predefinite acceptate.

Obiectivele generale ale granturilor SEE sunt reducerea disparitA?Ei??ilor sociale Ei??i economice Ai??n SpaEi??iul Economic European, respectiv Ai??ntA?rirea relaA?iilor bilaterale dintre statele donatoare AYi cele beneficiare.


Dec 2, 2015 | Scris de | Comments Off on Granturi SEE