Despre proiect

ds77

Proiectul reuneAYte specialiEi??ti din numeroase domenii de cercetare din Norvegia AYi RomA?nia, fiind supervizat de cA?tre Ministerul Mediului, online essay writers australia Apelor Ei??i PA?durilor, Ai??n calitatea sa de Operator de Program AYi de cA?tre Ministerul Fondurilor Europene.

FinanA?area proiectului este asiguratA? cu ajutorul granturilor oferite prin intermediul SpaA?iului Economic European (SEE), prin Programul ai??zRO 02 – Biodiversitate Ei??i servicii ale ecosistemelor, Ai??n cadrul Apelului pentru propuneri de proiecte ai??zScheme de restaurA?ri vaste ale ecosistemelorai???.

Proiectul intitulat ai??zRestaurarea complexului de ecosisteme acvatice Ei??i terestre din ostrovul Fundu Mare (REai??i??F.Mare)ai??? doreAYte sA? rezolve o serie de probleme apA?rute Ai??n zona rezervaEi??iei naturale Balta MicA? a BrA?ilei, care, Ai??mpreunA? cheap article writer cu Balta IalomiA?ei Ei??i Balta Mare a BrA?ilei, a fA?cut parte din vechea DeltA? interioarA? a DunA?rii, azi aproape dispA?rutA?, ceea ce amplificA? necesitatea unor acEi??iuni de salvare a biodiversitA?Ei??ii din Balta MicA? a BrA?ilei.

Sursa principalA? a acestor probleme a constituit-o Ai??ndiguirea masivA? realizatA? Ai??n anii 70ai??i?? Ai??n zonele Ai??nvecinate de pe cursul DunA?rii, respectiv transformarea BA?lEi??ii Mari a BrA?ilei Ai??n polder, prin Ai??ndiguire, dupA? modelul Ai??ndiguirii AYi desecA?rii anterioare a BA?lEi??ii ialomiEi??ei. De altfel, inclusiv denumirea zonei Ai??nvecinate – Balta Mare – s-a modificat, devenind Insula Mare – a BrA?ilei.

Alte Ai??nrA?utA?A?iri au fost produse de cA?tre schimbA?rile climatice din ultimele decenii, precum AYi ca urmare a lucrA?rilor hidrotehnice realizate, pe de o parte, Ai??n Lunca DunA?rii Ei??i, pe de alta, Ai??n zona hidrocentralor dunA?rene PorEi??ile de Fier I AYi II. AZn special, prin finalizarea Ai??ndiguirilor de-a lungul DunA?rii, s-a redus drastic suprafaEi??a Luncii DunA?rii, care acum este limitatA? AYi doar la porEi??iunile Ai??nvecinate cu Ei??enalul navigabil.

DatoritA? constrA?ngerilor sale, proiectul s-a concentrat pe o zonA? specificA? Ai??nAi??ostrovul Fundu Mare ai??i?? ce are o suprafaA?A? de circa 2000 ha., Ai??mpA?rA?itA? Ai??n mod echilibrat Ai??ntre suprafaEi??a terestrA? Ei??i cea lacustrA?.

TotodatA? aria de cercetare cuprinsA? Ai??n proiect, respectiv ostrovul Fundu Mare, este situatA? Ai??n apropierea aglomerA?rii urbane BrA?ila-GalaEi??i-MA?cin, ceea ce constituie un argument suplimentar Ai??n sprijinul nevoii de a demara astfel de proiecte ce luptA? activ pentru prezervarea biodiversitA?Ei??ii.

AZn decursul timpului, s-a constatat o tendinA?A? de reducere a suprafeA?elor lacustre din BaltA?. Mai mult, existA? o tendinA?A? vizibilA? de extindere a vegetaA?iei Ai??n lacuri. Aceste fenomene duc la modificarea habitatului numeroaselor specii existente Ai??n zonA?.

Studiul fenomenelor complexe care au loc este dificil de realizat pentru cA? intervenA?ia directA? a omului Ai??n zonA? trebuie redusA? la minimum. De aceea, pentru un proiect de monitorizare a unor suprafeEi??e de asemenea mA?rime, cu acces dificil (atA?t pe apA? cA?t Ei??i pe sol), s-au decis sA? se apeleze la mijloace de supraveghere Ei??i monitorizare non-invazive, moderne AYi mare productivitate. AZn acest sens, s-a luat decizia utilizA?rii de vehicule aeriene Ei??i amfibii comandate de la distanEi??A? (UAV-uri AYi USV-uri), dotate cu camere foto Ei??i video, precum Ei??i cu diverEi??i senzori specializaA?i, adaptaEi??i pentru mai multe categorii de misiuni.

Rezultatele obA?inute constituie baza unor modele complexe cu ajutorul cA?rora se vor face simulA?ri asupra efectelor produse de realizarea unor stA?vilare amplasate pe privalurile existente. PoziA?ionarea AYi structura acestor stA?vilare se va face Ai??n urma rezultatelor simulA?rilor menA?ionate. DupA? realizarea stA?vilarelor AYi a celorlalte lucrA?ri aferente, specialiEi??tii implicaEi??i Ai??n proiect vor continua sA? monitorizeze Ai??n teren, pe o perioadA? de cinci ani, efectele reale ale lucrA?rilor realizate.

CunoAYtinA?ele acumulate Ai??n cadrul proiectului, baza materialA? de cercetare Ai??n curs de creare, precum AYi colectivul de specialiEi??ti implicat Ai??n proiect, vor constitui elemente valoroase ce vor permite valorificarea Ei??i aplicarea, inclusiv Ai??n cazul altor zone umede, a activitA?A?ilor de corectare a problemelor apA?rute, pentru condiA?ii similare. Privit Ai??n ansamblu, considerA?m cA? acest proiect are profilul unui ai???proiect-pilotai???, cu un mare grad de replicare.


Jul 29, 2015 | Scris de | Comments Off on Despre proiect